Alure analytics Inzicht in alle data met behulp van responsive dashboards

Zit u ook regelmatig uren in excel om allerlei tabellen en grafieken te maken om goede stuur informatie te creëren? Om dit  probleem op te lossen hebben we voor Alure de module Analytics gebouwd. Hiermee analyseert u eenvoudig en snel de situatie op basis van data uit Alure. De module Alure Analytics is een business intelligence dashboard: gestandaardiseerde rapporten worden in heldere grafieken en tabellen weergegeven. Het geeft o.a. inzicht in productie, marketing, p&o en finance. Deze module werkt snel en eenvoudig en laat beter verbanden en achtergronden zien dan Excel.

Alure heeft in samenwerking met Victa een analyse module ontwikkeld op basis van Qlik: Alure Analytics. Met Alure Analytics krijg je inzicht in alle belangrijke data binnen Alure. Hoe is uw onderhanden werk positie? Welke kantoren/medewerkers zitten op niveau qua productiviteit en welke eronder. Hoe is de declarabiliteit per medewerker. Hoeveel posten staan er nog open deze maand? Allemaal vragen die je met een paar simpele kliks kan beantwoorden. Snel antwoord op vragen op basis van de data van Alure.

De grafieken in Alure Analytics kunnen eenvoudig geëxporteerd worden. Daarom is deze module in onze ERP software de aanvulling om uw organisatie verder te professionaliseren.

De belangrijkste rapporten:

Onder Finance vindt u o.a. een rapport over openstaande posten en gefactureerde omzet. Bij P&O moet u denken aan ziekteverzuim, organisatie kenmerken en de mobiliteit van uw medewerkers. Het onderdeel Productie heeft als belangrijke rapporten onderhandewerk positie en productiviteit van het kantoor. Als laatste hebben we nog Marketing waarin u informatie vind over uw clienten qua groei en geografie bijvoorbeeld.

De module Alure Analytics is een business intelligence dashboard: rapporten worden in heldere grafieken en tabellen weergegeven. Het geeft o.a. inzicht in onderhanden werk, declarabiliteit, facturatie, openstaande posten en medewerkers. Het werkt snel en eenvoudig en laat beter verbanden en achtergronden zien dan bijvoorbeeld excel.

Bekijk hieronder de video:

Waarom Alure Analytics?

  • Analyseren van data en het maken van standaard rapporten kosten vaak veel extra tijd
  • Consistentie en kwaliteit van management informatie via Excel moeilijk te waarborgen
  • Specialistische kennis benodigd om maatwerk BI modellen te realiseren
  • Altijd en overal de juiste management informatie uit Alure bij de hand doordat Alure Analytics mobile ready is

Enthousiast? Wilt u Alure Analytics live zien maak dan via onderstaand formulier een afspraak met een van onze accountmanagers.