Feilloos uren registreren en flexibel factureren

Alure Urenregistratie& Declaratie bestaat uit de onderdelen urenregistratie, declaratie en facturering – en biedt opties voor het maken van voorschotten, begrotingen en planningen. De module bevat alle functionaliteiten die nodig zijn om uren te registreren en cliëntgericht te declareren en te factureren. De perfecte basis voor flexibele facturering, waarbij u mutaties kunt verdichten of specificeren.

Deze module biedt u onder andere:

  • verschillende facturatiestromen (zoals voorschotten en meerwerk);
  • De optie voor digitale facturatie;
  • het opstellen van een eenvoudige factuur of een gespecificeerde factuur;
  • de mogelijkheid tot het verdichten van de factuur;
  • Factuurprofiel per klant instelbaar;
  • het eenvoudig bij- en afboeken van uren;
  • het simpel overboeken tussen verschillende relaties;
  • de mogelijkheid zelf te bepalen wanneer werk wordt gefactureerd;
  • het automatiseren van een audittrail (van weekstaat tot factuur)
  • de mogelijkheid externe en interne specificaties te krijgen.