Feilloos uren registreren en flexibel factureren

Alure Urenregistratie& Declaratie bestaat uit de onderdelen urenregistratie, declaratie en facturering – en biedt opties voor het maken van voorschotten, begrotingen en planningen. De module bevat alle functionaliteiten die nodig zijn om uren te registreren en cliëntgericht te declareren en te factureren. De perfecte basis voor flexibele facturering, waarbij u mutaties kunt verdichten of specificeren.

Deze module biedt u onder andere:

  • verschillende facturatiestromen (zoals voorschotten en meerwerk);
  • De optie voor digitale facturatie;
  • het opstellen van een eenvoudige factuur of een gespecificeerde factuur;
  • de mogelijkheid tot het verdichten van de factuur;
  • Factuurprofiel is per klant instelbaar (ik weet niet goed hoe ik deze moet vertalen)
  • het eenvoudig bij- en afboeken van uren;
  • het simpel overboeken tussen verschillende relaties;
  • de mogelijkheid zelf te bepalen wanneer werk wordt gefactureerd;
  • het automatiseren van een audittrail (van weekstaat tot factuur)
  • de m mogelijkheid externe en interne specificaties te krijgen.

Thijs Wansink vennoot Wansink & Partners: ´We zagen dat het niet nodig is om te focussen op één softwarepakket voor de hele automatisering. Een apart pakket, zoals Alure, dat kan worden geïntegreerd met onze bestaande kantoorsoftware, is een veel krachtiger combinatie. Zo krachtig zelfs dat onze keuze uiteindelijk op Alure viel.´ Wansink had direct een goed gevoel over Alure zegt hij, en niet alleen over het pakket zelf. ´Voor het eerst hadden we het gevoel dat de implementatie werd gedaan door iemand met kennis van automatisering én van accountancy.’